(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង ដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យផ្លូវមួយខ្សែ និងស្ពានប៉េតុង ២កន្លែង នៅក្នុងស្រុកសេរសាន្ត