(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ