(វីដេអូ)៖​ សត្វកុក ក្រៀលខ្យង ក្អែកទឹក ក្អែកគោក ប្រវឹក រាប់ម៉ឺនក្បាល កំពុងមានវត្តមាន នៅលើដីចំការអ្នកស្រុកមួយកន្លែង ក្នុងស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ