ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីកើនឡើងដល់៤នាក់