(វីដេអូ)៖ ក្នុងអំឡុងពេលព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល៣ថ្ងៃ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទៅលេងខេត្តកំពតមានចំនួនជិត១០ម៉ឺននាក់