(វីដេអូ)៖ ជំនួបរវាងប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី-ចិន នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS