អាយ៉ៃរឿង៖ គូពិតពីព្រេង(ភាគទី៣)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃរឿង៖ គូពិតពីព្រេង(ភាគទី៣)

និពន្ធដោយ៖ លោក វ៉ាន់ វុធ

រៀបរៀងនិងកែសម្រួលដោយ៖ លោក ស៊ុំ សារឿន

សម្តែងដោយ៖ សិល្បៈករសិល្បៈការិនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិត និងរក្សាសិទ្ធដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០