(វីដេអូ)៖ បក្សប្រឆាំងបូលីវី អបអរសាទរប្រធានាធិបតីបណ្តោះអាសន្នលោកស្រី Jeanine Anez