(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៍៖ ទេសចរបរទេស ជាមួយបុណ្យអុំទូកខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៩