(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៍ខ្លី៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅពេលរាត្រីថ្ងៃទី១នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក