(វីដេអូ)៖ ព័ត៌មានពី ទទក ពេលល្ងាចម៉ោង៥ និង​០០ នាទី ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩