(វីដេអូ)៖ កងពលតូចទ័ពពិសេសឆ័ត្រយោង៩១១ ប្រារព្ធមិទ្ទីងអបអរសារទរខួបលើកទី២៤