(វីដេអូ)៖ ព័ត៌មានពី ទទក ពេលរសៀល ម៉ោង៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩​