(វីដេអូ)៖ ទេសចរជនជាតិថៃ២នាក់ ត្រូវឃាត់ខ្លួនមិនឲ្យហោះហើរដោយសារចារយ័ន្តនៅលើលិខិតឆ្លងដែន