(វីដេអូ)៖ ផ្ទុះការប៉ះទង្គិចគ្នាពេញប្រទេស បូលីវី នៅខណៈពេលមានភាពរំជើបរំជួលនៅតែបន្តកើតឡើង