(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រជុំពន្លឿនបង្ហើយកិច្ចការងារ កែលំអសោភ័នភាព និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូក