អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងត្រួតពិនិតការធ្វើសមយុទ្ធ របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​ទាំង៣ប្រភេទប្រមាណ៦០០នាក់