សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបប្រតិភូ អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា រដ្ឋអាជ្ញា នៃបណ្តាលប្រទេសអាស៊ាន-ចិន នៅ ខេត្តសៀមរាប