(វីដេអូ)៖ ប្រទះឃើញសត្វមឹកយក្សដ៏កម្រនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក

https://youtu.be/8MY9oKb4R7Q