(វីដេអូ)៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក Li Keqiang អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃ