(វីដេអូ)៖ ប្រមុខដឹកនាំអាហ្សង់ទីន និងម៉ិចស៊ិចស្វះស្វែងរកការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា