(វីដេអូ)៖ សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋជាង៥០០០ នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបង