្រសួងវប្បធម៌ជំរុញដល់សិល្បករ សិល្បការិនី បញ្ចូលសារអប់រំផ្សព្វ ផ្សាយពីមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ក្នុងកម្មវិធីនានា សម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក និង ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍១ធ្នូ ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —