(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម​ ឯកឧត្តម វេង សាខុន បើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការលើកស្ទួយការចញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារ