(វីដេអូ)៖ សកម្មភាព សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជំុកំពូល អាស៊ានលើកទី៣៥ នៅទីក្រុងបាងកក