នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ឧប្បករណ៍ភ្លេង ស្គរដៃ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ឧប្បករណ៍ភ្លេង ស្គរដៃ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ សុត ស៊ីណាមុនី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា