ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ គូសបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននេះ បងប្អូនពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងបម្រើការងារតាមធម្មតា ពុំមានការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាគំហុកដូចដែលសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយនោះទេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩​ —