ថវិកាដែលបានមកពីការប្រគុំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ ជាង២០លានរៀល ត្រូវបានប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា