កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងារប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តព្រៃវែង