ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ចាប៉ីដងវែងចូលបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនៅថ្ងៃណា?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ ចាប៉ីដងវែងចូលបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនៅថ្ងៃណា?

ច្រៀងដោយ៖ លោកតា កំពូល ពេជ្រ, លោកគ្រូ សាន់ ស៊ឺន និង អ្នកនាង អ៊ូច សានី

ថត និងកាត់តដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz