(វីដេអូ)៖ ប្រធានាធិបតីហុងគ្រី និងលោកជំទាវ អញ្ជើញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទស្សនាប្រាសាទបុរាណនានា