(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត បិទវគ្គបំប៉នថ្នាក់បញ្ជាការសេនាធិការកាំភ្លើងធំជំនាន់ទី១ កងទ័ពជើងគោកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង