(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ ញ៉ែម សាខន ស ខេង ផ្តួចផ្តើមអង្គកឋិនទានសាមគ្គី ដង្ហែទៅកាន់វត្តច័ន្ទបូរីវង្ស