(វីដេអូ)៖ ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ព្រះបរមរាជានុញ្ញាត ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតីប្រទេសហុងគ្រី ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់