សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្ស្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យខួបលើកទី១៥ នៃការគ្រងព្រះបរមរាជ្យសម្បត្តិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ បរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្ស្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យខួបលើកទី១៥ នៃការគ្រងព្រះបរមរាជ្យសម្បត្តិ