(វីដេអូ)៖ នាទីកសិកម្ម ៖ ចំការទំពាំងបាយជូ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង