(វីដេអូ)៖ ខេត្តក្រចេះប្រារព្ធទិវាសត្វផ្សោតឆ្នាំ២០១៩