(វីដេអូ)៖ សាលាអន្តរជាតិសុវណ្ណភូមិ បើកសម្ភោធអាគារសិក្សាថ្មីនៅសាខាទូលទំពូង