(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវបើកចំហរមហាវិថី៦០ តភ្ជាប់ផ្លូវ២៧១