ព័ត៌មានវីដេអូ៖​​ ផ្លូវក្រាលគ្រោះធម្មជាតិប្រវែងជាង៣គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងឃុំសន្តិភាព ស្រុកសំពៅលូន ត្រូវបានស្ថាបនា