ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ពិធីបុណ្យចេញព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

លោកអ្នកនាងជាទីគោរព នាថ្ងៃឧបោសថសីលនិងជាថ្ងៃបុណ្យចេញព្រះវស្សានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ការចេញព្រះវស្សា

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់សម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិត ឈឹង ប៊ុនឈា ចាន់ សុវណ្ណ ព្រះអង្គជាសង្ឃគណមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz