ក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាបេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ២០១៩នេះ ដែលស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្ន សម្រាប់សុំចូលរៀន ប្រឡងចូលរៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សា សុំអាហារូបករណ៍ និងការប្រឡងក្របខណ្ឌគ្រូគ្រប់កម្រិត ក្រសួងពុំតម្រូវឱ្យភ្ជាប់វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងលិខិតសុំឡើយ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —