អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌខ្មែរ

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

ច្រៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង និង អ្នកស្រី អ៊ុក សុផា

ផលិតដោយ៖នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា