រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង ចេញតារាងបែងចែកពេលវេលា សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅ និងត្រលប់ពីស្រុកកំណើតវិញ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ជខាងមុននេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —