វិចារណកថា៖ អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លា ទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ ២១ កញ្ញា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ អបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លា ទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ ២១ កញ្ញា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz