ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្ដចំនួន១១ បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំនន់ទឹកភ្លៀង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —