​ចាប៉ីដងវែង ឆ្លើយឆ្លង៖ បរាភវៈសូត្រតម្រូវពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែង ឆ្លើយឆ្លង៖ បរាភវៈសូត្រតម្រូវពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

ច្រៀងដោយ៖ ភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន និង លោក សាន់ ស៊ឺន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz