វិចារណកថា៖ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងទំនៀមទំលាប់គោរពប្រណិប័តន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងទំនៀមទំលាប់គោរពប្រណិប័តន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

អានដោយ៖ លោក ជា សុវណ្ណភូមរ៉ា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz