ចាប៉ីដងវែង ៖ ប្រវត្តិពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែង ៖ ប្រវត្តិពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ ភ្ជុំបិណ្ឌ

ច្រៀងដោយ៖ ព្រឹទ្ធភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz