បទយកការណ៍ស្ដីពី ឈ្វេងយល់ពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ- ភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រី សនសាវីន

https://www.youtube.com/watch?v=Of5cJIt-PjY&feature=youtu.be